Concursul “SIMTECH JUNIOR” este organizat de Facultatea de Ingineria Materialelor și a Mediului, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca și are ca obiective facilitarea formării unei atitudini pozitive în rândul  elevilor privind studiul științelor și al ingineriei, descoperirea elevilor cu aptitudini spre științele tehnice, precum și  încurajarea  elevilor din clasele terminale, pentru urmarea unei cariere în inginerie.

Concursul se va desfăşura on-line, vineri 12 aprilie şi va cuprinde două secţiuni:

  • Materiale Avansate
  • Protectia Mediului.

Elevii care obţin cel puţin 26 de puncte (din maxim 30 posibile), vor fi premiaţi şi, conform regulamentului de admitere propriu, vor fi declaraţi admişi cu media de admitere 10 la  Facultatea de Ingineria Materialelor şi a Mediului, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca.

Valabil pentru anul universitar 2019-2020 în cazul elevilor din clasa a XII-a, respectiv pentru anul universitar 2021-2022 în cazul elevilor din clasa a XI-a, în limita cifrei de şcolarizare, cu condiţia absolvirii bacalaureatului.

Admiterea automată implică înscrierea la concursul de admitere din anul respectiv (depunerea dosarului), cu îndeplinirea tuturor condiţiilor impuse candidaţilor în acest sens.

Înscrierea la concurs se poate face on-line aici.

Rezultatele concursului se vor afişa la afişierul Facultăţii de Ingineria Materialelor şi a Mediului din Cluj-Napoca şi pe pagina de internet a concursului. Deasemenea, câştigătorii concursului vor fi anunţaţi şi pe pagina Facebook a facultăţii.

Vă recomandăm să urmăriţi o serie de materiale postate pe site-ul nostru, care vă vor introduce într-o lume fascinantă a materialelor, a procesării acestora, precum şi asupra viitorului în acest domeniu care stă la baza dezvoltării societăţii moderne. Astfel, veţi afla lucruri noi despre: nanotehnologii, materiale semiconductoare, supraconductoare, metalice, ceramice etc.

Veţi afla cu ce se ocupă absolvenţii noştri, ce cercetări se fac în domeniu sau pur şi simplu, ceea ce veţi putea studia la facultatea noastră în perioada de studenţie, masterat sau doctorat.